Nowe okręgi wyborcze do konsultacji

0
47

W dniach od 9.03.2018 r. do 23.03.2018 r. konsultacjom społecznym poddany zostanie:

– projekt uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 9.03.2018 r. do 23.03.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który  zostanie udostępniony w dniu 9.03.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Sekretarza Miasta.