Nowe wydawnictwo sochaczewskiego muzeum

W tym roku zespół naukowy pod kierownictwem dr. Andrzeja Wesołowskiego, działający przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, rozpoczął naukowe opracowanie i publikację unikatowego zasobu źródłowego odnoszącego się do bitwy nad Bzurą, jako największej bitwy polskiego Września, a zarazem jednego z najważniejszych wydarzeń początkowego okresu II Wojny Światowej.

Sochaczewskie muzeum od 45 lat gromadzi i chroni wszelkiego rodzaju pamiątki dotyczące bitwy i jej uczestników, zarówno zabytki materialne, jak i dokumenty, relacje, wspomnienia, nagrania. I to właśnie one zostaną wykorzystane w książce pt. 14 Wielkopolska Dywizja Piechoty w bitwie nad Bzurą 1939 roku. Publikacja ta będzie pierwszym tomem cyklu wydawnictw źródłowych pod wspólnym tytułem „Bitwa nad Bzurą w dokumentach i wspomnieniach”.

Przypomnijmy, że dowodzona przez gen. bryg. Franciszka Włada 14 DP, wchodząca w skład Armii „Poznań”, brała udział w bitwie nad Bzurą i zakończyła swoje istnienia na terenie dzisiejszego powiatu sochaczewskiego, a polegli z wielkopolskich pułków spoczywają na cmentarzach m.in. w Rybnie, Juliopolu czy Mistrzewicach. W Gajówce Januszew, leżącej w gminie Młodzieszyn, zmarł ciężko ranny nad Bzurą gen. Wład.

Książka zostanie wydana w grudniu i ma kosztować 79,80 zł. Zakładana objętość to aż 700 stron. Muzeum przyjmuje na nią zamówienia, a wszelkich informacji o rezerwacji książki można zasięgnąć pisząc na adres muzeum@muzeumsochaczew.pl.