Nowy bank, nowe konta

0
52

Przez lata obsługą bankową budżetu miasta, w tym podległych mu placówek oświaty, jednostek kultury, sportu i pomocy społecznej, zajmował się Bank PEKAO S.A. Przez najbliższe cztery lata, począwszy od 1 grudnia, za obsługę wszystkich płatności odpowiedzialny jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie mieszczący się przy ulicy Reymonta 18.

Samorząd z rocznym budżetem na poziomie 180 mln złotych to dla banków więcej niż pożądany klient. By koszty prowadzenia rachunku miasta były jak najniższe, co kilka lat ogłaszany jest przetarg na kompleksową obsługę budżetu. Tym razem poszukiwano banku, który zajmie się rachunkami, przelewami, wypłatami zasiłków i miejskimi lokatami w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2023 r. Postępowanie wygrał Bank Spółdzielczy w Sochaczewie. W związku z tym zmieniają się numery wszystkich kont Urzędu Miejskiego, ale też szkół podstawowych, przedszkoli, żłobka, MOPS, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, ZKM, MOSiR, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Sochaczewskiego Centrum Kultury, Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego.

Stałe zlecenie do zmiany
Bank Spółdzielczy będzie musiał w krótkim czasie otworzyć około 22600 kont i subkont powiązanych z budżetem miasta. Nowe będą indywidulane konta podatkowe oraz śmieciowe. Od grudnia br. wypłatą zasiłków i świadczeń przyznawanych przez MOPS także zajmie się Bank Spółdzielczy. Ratusz i bank czeka bardzo poważna operacja nie tylko wygenerowania tylu kont, ale także powiadomienia o tym fakcie mieszkańców, a to szczególnie ważne dla osób, które korzystają z bankowości elektronicznej, w tym ze stałych zleceń wykonywanych automatycznie konkretnego dnia, na wskazany przez klienta rachunek.

Subkonta śmieciowe
Po wejściu w życie rewolucji śmieciowej, przerzucającej na samorządy odpowiedzialność za zgodne z prawem zbieranie, transport i utylizację odpadów, opłaty z tego tytułu wnoszone były przez mieszkańców na jedno wspólne konto. Kilka lat temu ratusz usprawnił rozliczanie i uruchomił każdej rodzinie, każdej wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej indywidulane subkonto. Powstało ich ok. 5,5 tysiąca, i ich numery też się zmienią. Ratusz musi uruchomić ponad pięć tysięcy nowych rachunków, zawiadomić o tym osoby płacące za śmieci, a to z pewnością nie zajmie kilku dni.
Najbliższa rata opłaty śmieciowej, za ostatnie dwa miesiące kończącego się roku, powinna zostać zapłacona do 15 grudnia. Prosimy o wnoszenie należności na dotychczas funkcjonujące, stare subkonta, ponieważ do tego czasu Wydział Ochrony Środowiska nie będzie w stanie przygotować ponad pięciu tysięcy pism, zaadresowanych do każdej rodziny, ze wskazaniem nowego numeru jej rachunku. Termin kolejnej raty przypadnie w połowie lutego i liczę, że już wówczas uda się dostarczyć do wszystkich stosowne zawiadomienia – mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Tomaszewska.

Subkonta podatkowe
Od kilku lat każda rodzina ma założone subkonto o indywidualnym numerze, na które wnosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Osobne konto mają właściciele domów, osobne każda wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa. I niestety te rachunki także muszą zostać zastąpione nowymi.
Czeka nas bardzo poważna operacja uruchomienia tysięcy subkont i przygotowania takiej samej liczby decyzji podatkowych, już z nowymi kontami. Jak co roku decyzje będą dostarczane do każdego podatnika do domu. Liczę, że pierwsze zawiadomienia trafią do mieszkańców w połowie stycznia – mówi kierownik Referatu Podatkowego UM Renata Rosińska-Pietrzak.

 

Stare konto główne o numerze 90 1240 1822 1111 0000 0719 8427 – będzie aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku.

Nowe konto główne UM o numerze 77 9283 0006 0043 0197 2000 0020 – przyjmuje wpłaty od 1 grudnia 2019 roku.

Trafiają na nie m.in. opłaty skarbowe, za dzierżawę gruntów, zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie, ustawienie reklamy na gruncie miasta, za wydanie licencji alkoholowych itd.