Nowy eksponat w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie

0
175

T3

Wiosną 2014 r. członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Zabytków Sakwa z Poznania  przekazali do Muzeum Wisły w Wyszogrodzie późnośredniowieczny topór. Stowarzyszenie „Sakwa” prowadziło poszukiwania na terenie ziemi wyszogrodzkiej zgodnie z podpisaną wcześniej umową. Znalezisko zostało niezwłocznie przekazane do konserwacji. Według opinii archeologów jest to ciekawy przykład topora z późnego średniowiecza typ XII a.

Podobny obiekt został wydobyty z jeziora na Ostrowie Lednickim. W średniowieczu topór stanowił najpopularniejszą broń obuchową. Być może jest to pamiątka po przemarszu wojsk króla Władysława Jagiełły w 1410 roku. Wyszogrodzki topór ma odłamaną brodę i od dziś można go zobaczyć w dziale archeologii Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.

Na zdjęciach topór przed i po konserwacji.

t2 (1) t1 T5