Nowy numer Aktywu już dostępny

0
29

 

 

Nowy numer Aktywu (nr 1(18)/2019) zawiera m.in. informacje o czwartej edycji programu „Działaj Lokalnie”, pilotażowym programie Sochaczewskiej Szkoły Liderów Społecznych oraz wiele tekstów o działalności, wydarzeniach i projektach realizowanych przez organizacje oraz grupy nieformalne w powiecie sochaczewskim.

 

 

 

AKTYW jest wydawany od 2010 roku, promuje działania organizacji pozarządowych z powiatu sochaczewskiego oraz informuje o najważniejszych inicjatywach pozarządowych i działaniach realizowanych na rzecz trzeciego sektora.

Wersja elektroniczna do pobrania poniżej. Niebawem rozpoczniemy dystrybucję papierowej wersji Aktywu.

Aktyw Lipiec 2019

1(19)/2019 numer Aktywu wydany w ramach zadania pod tytułem „POPPS dla sochaczewskich NGOsów”, dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019, realizowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.