Nowy samorząd gminy Rybno

0
144

Jak już informowaliśmy, najmniejsza gmina powiatu sochaczewskiego ma nowego wójta i znacznie odnowioną radę. Z wcześniejszej ekipy w nowej Radzie Gminy Rybno znalazło się czworo radnych poprzedniej kadencji – Iwona Brodowska, Sylwia Feliga, Anna Mazgaj i Andrzej Nowak. Pozostałych dziesięcioro to zupełnie nowe twarze, a piętnasty radny stanowi nadal wielką niewiadomą.  

Pierwsza sesja Rady Gminy Rybno nowej kadencji 2018-2023 poświęcona była w całości ślubowaniu samorządowców. Rozpoczęła Agnieszka Zdunek – sekretarz UG Rybno, a  w tym momencie przedstawiciel komisarza wyborczego. O prowadzenie spotkania poproszona została Zuzanna Pawelec, najstarsza wiekiem radna. Zarówno ślubowanie, jak i wybory przewodniczącego RG i jego zastępcy przebiegły bardzo sprawnie. Nową przewodnicząca RG Rybno wybrana została Sylwia Feliga, a wiceprzewodniczącą Iwona Brodowska.

Obrady odbywały się przy udziale 14 radnych, ponieważ 15. poznamy dopiero po wyborach uzupełniających. Muszą być one przeprowadzone w związku z wygaśnięciem mandatu Damiana Jaworskiego, który został nowym wójtem gminy Rybno.

Proboszcz Andrzej Sułkowski, w intencji nowego samorządu poprowadził modlitwę, a Agnieszka Zdunek zainicjowała odśpiewanie hymnu Polski.

Świeżo zaprzysiężony wójt, Damian Jaworski dziękował wszystkim za wsparcie podczas kampanii wyborczej, wyróżniając przy tym najbliższą rodzinę, obecną w sali obrad – mamę, szwagierkę i braci. – Moim zadaniem jest przede wszystkim praca na rzecz mieszkańców gminy Rybno, ale też i współpraca ze wszystkimi samorządami powiatu. Wiele zadań jest bowiem wspólnych – mówił.

Wiele osób życzyło wójtowi, by ta współpraca układała się jak najlepiej, by wszyscy byli dla siebie życzliwi i wspierali się nawzajem, by nie było niesnasek. – Zgoda buduje, niezgoda zaś rujnuje –  takiej znanej maksymy użył Sławomir Tomaszewski, przewodniczący Powiatowej Izby MIR, życząc też wytrwałości i cierpliwości, deklarując przy tym współpracę. Bożena Samson, nowy członek zarządu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie również zapewniła o daleko idącej pomocy i współpracy tych dwóch samorządów.

Redakcja portalu Sochaczew24.info dołącza się do życzeń dla radnych i wójta gminy Rybno.

Monika Gadzińska