O czym mówiono na sesji Rady Gminy Iłów

0
79

Na początku obrad, które odbyły się w dniu 25.01.2018 radni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności od poprzedniego posiedzenia. Odniósł się on do takich tematów, jak: zakup samochodu dostawczego dla SP w Brzozowie, koszty budowy sali gimnastycznej w Brzozowie, Dzień Cichociemnych w Brzozowie oraz realizacja OZE.

Tego dnia najwięcej czasu radni poświęcili na sprawy różne. Pośród tematów omówionych w tej w tej części obrad znalazły się: koszty dowozu dzieci do szkół, usprawnienie i koszty połączeń komunikacyjnych na terenie gminy, obchody rocznic i ich koszty, nadawanie miejscowościom praw miejskich, analiza kosztów przyłączeń indywidualnych posesji do gminnego wodociągu.

Jedna z radnych zaproponowała, aby: rocznic nie obchodzić zbyt hucznie, gdyż w gminie są ważniejsze wydatki jak np. budowa sali gimnastycznej w Brzozowie, gdzie liczy się każda złotówka. Z kolei inny radny stwierdził, że: nikt nie spodziewał się na naszym terenie, że przyłącze do wodociągu będzie tak drogie. Tym samym, niewiele osób zdaniem radnego będzie z tej inwestycji korzystać.

Do tych wątpliwości odniósł się sekretarz gminy, który wyjaśnił, że: te koszty to nie pomysł wójta, ani Rady. Wynikają one z długości przyłącza, ale również z wielu formalności, za które ponosi się nie małe opłaty. Gospodarstwa na terenie nadwiślańskim są porozrzucane. W efekcie jeden właściciel posesji płaci więcej, inny mniej – wyjaśniał sekretarz.

Zmiany w budżecie, zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE, określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – to sprawy, których dotyczyły podjęte na sesji uchwały. Następnie radni przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W końcowej części obrad omawiana była zmiana nazwy jednej z ulic w Iłowie, która nastąpiła 20 stycznia, tj. od momentu wejścia w życie zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego. Zmiana, jak usłyszeli radni została dokonana na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Tym samym, ulica 18 stycznia stała się ulicą Bitwy nad Bzurą.

W trakcie posiedzenia radni ustalili też: które miejsce w porządku obrad mają zajmować sprawy różne. Po krótkiej dyskusji zdecydowali, że będą one omawiane po podjęciu uchwał, a nie przed, jak dotychczas. Argumentowali, że sprawy różne są niekiedy tak rozbudowane, że brakuje czasu na kwestie ważniejsze.

Z kolei wójt zaakceptował wniosek radnych, aby raz w tygodniu Urząd Gminy był dostępny dla interesantów po godz. 15.30. Wymaga to zmiany regulaminu czasu pracy i zmiana może być wprowadzona np. od kwietnia – wyjaśnił wójt.