O etiudzie i kodeksie moralnym w Ogrodniku

W październiku wraz z klasą 1 liceum humanistycznego w ZS RCKU rozpoczęłam realizację projektu Start the change – działaj lokalnie, zmieniaj globalnie. To projekt edukacyjny Amnesty International, który ma na celu obronę praw człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu.

Inspiracją był wiersz Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito. Na podstawie wiersza uczniowie stworzyli kodeks moralny człowieka współczesnego. Dyskusje młodych ludzi na temat postaw moralnych i niemoralnych miały na celu stworzenie etiud filmowych z wyraźnym przesłaniem dla współczesnych. Etiudy filmowe tworzyli bez mojej ingerencji. Moja rola ograniczyła się tylko do koordynacji ich działań logistycznych. Część etiud prezentujemy na stronie internetowej naszej szkoły. Tytuły filmów zachęcają do obejrzenia, a ich tematyka… zaskakuje i zmusza do refleksji na temat naszych zachowań.

Beata Roznowska – ZS RCKU

.