O przyszłości na Walnym Zjeździe

0
14

logo popps

Miniona środa 9 grudnia była świętem całego sektora pozarządowego w powiecie sochaczewskim. Po raz szósty w jednym miejscu spotkały się liczne organizacje społeczne działające na naszym terenie. Przedmiotem tegorocznego Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego była głównie przyszłość. Rozmawiano o zachodzących zmianach prawnych, o nowych konkursach i o ofercie POPPS dla stowarzyszeń. Na koniec była sesja pytań i kuluarowe rozmowy ludzi zaangażowanych w działalność trzeciego sektora.

Spotkanie otworzyła prezes POPPS Agnieszka Ptaszkiewicz podsumowując mijający, pracowity rok w Porozumieniu. Następnie wystąpił Andrzej Rybus-Tołłoczko, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, do niedawna doradca Wojewody Mazowieckiego, który przedstawił zmiany prawne, które czekają w najbliższych miesiącach organizacje pozarządowe w całym kraju. Skupił się na aspektach, które wynikają ze zmian w ustawie o rachunkowości i ustawie o działalności pożytku publicznego. Z jednej strony oznaczają one uproszczenia (np. prostsza rachunkowość czy mniejsza liczba osób koniecznych do założenia organizacji), ale z drugiej konieczność zmian w statutach niektórych organizacji.

Następnie głos zajął Michał Jakubowski, który wystąpił tego dnia w nieco odmiennej niż zwykle roli reprezentując Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Jego prezentacja poświęcona było dobrym wieściom dla stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji na rok 2016. Dzięki otwartości Zarządu Województwa Mazowieckiego, radnych województwa, działaniom Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także staraniom urzędników Urzędu Marszałkowskiego udało się zwiększyć środki na realizację zadań publicznych przez organizacje. Po kilku latach przerwy wracają dotacje np. na obszary kultury i sztuki, turystyki, edukacji ekologicznej i inne. Kwota prawie 20 mln zł przeznaczona na dotacje z budżetu województwa wygląda bardzo zachęcająco.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie oferty POPPS dla organizacji pozarządowych z  powiatu sochaczewskiego. Prezentację poprowadził Łukasz Popowski, wiceprezes zarządu POPPS. Zainteresowane stowarzyszenia dowiedziały się, że przystępując do Porozumienia mają gwarantowane bezpłatną obsługę księgową, pomoc prawną, szkolenia i dostęp do profesjonalnego biura, gdzie można zorganizować zebranie lub skorzystać ze sprzętu biurowego. Ponadto w ofercie znalazły się przykłady efektów wspólnej pracy organizacji członkowskich POPPS, takie jak wpływ na lokalne prawo, profesjonalizacja członków POPPS, zwiększanie środków na organizacje pozarządowe czy promocja działań społecznych w lokalnej społeczności.

Ostatnim oficjalnym akcentem Walnego Zjazdu była sesja pytań, podczas której poruszano głównie tematy zmian w prawie. Na koniec Agnieszka Ptaszkiewicz zamknęła spotkanie dziękując za przybycie i uwagę oraz zapraszając na słodki poczęstunek, gdzie rozmowy trwały jeszcze przez ponad godzinę.

Tegoroczny zjazd odbył się w ramach projektu pn. „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i wzmocnienie potencjału jego organizacji członkowskich” i dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

10 grudnia 2015

Więcej informacji udzieli: Agnieszka Ptaszkiewicz, mail: biuro@popps.org.pl, tel. 501 542 564