Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

W tym roku szkolnym społeczność  Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Erminowie aktywnie włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W lutym i marcu obchody DBI w szkole były realizowane poprzez wykonanie różnorodnych zadań:

– umieszczono na stronie szkoły informacje o inicjatywie Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

– przygotowano tematyczną gazetkę ścienną na korytarzu dotyczącą bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci,

– zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Policji na temat: „Działajmy razem! – stop cyberprzemocy”

– w klasach IV-V-VI-VIII oraz III gimnazjum na lekcjach informatyki przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci,

– uczniowie otrzymali ulotki informacyjne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz numeru 112.

Dodatkowo w ramach DBI  odbyły się warsztaty „Życie on line. Bezpieczeństwo w Internecie” prowadzone przez panią psycholog i pedagog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Same przygotowania do obchodów DBI w szkole rozpoczęły już w październiku – szkoła wzięła udział w Powiatowym Konkursie Literackim „Świat bez przemocy” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, a w listopadzie panie pedagog i psycholog prowadziły  zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu i właściwego spędzania czasu wolnego.

Podejmowane przez nas działania pozwoliły nam osiągnąć zamierzone cele – przybliżyły kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz  uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie.

Agnieszka Grabarek

.