OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYBNO

0
138

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 4.01.2018 r.

   Na podstawie Uchwały Nr XLII.180.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w Sołectwie Sarnów oraz § 14, ust. 2 Uchwały Nr VII/35/03 Rady Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw, wójt gminy Rybno podaje do publicznej widomości termin wyboru sołtysa w sołectwie Sarnów na dzień 16 stycznia 2018 r.

 

– I termin godz. 17:00

– termin godz. 17:00

Miejsce odbycia zebrania: Sarnów 12 (u obecnego sołtysa).

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rybno z dnia 4 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XLII.180.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 r.