Odpowiadamy Fundacji Zielony Pies

0
44

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych rozpoczęła się bardzo emocjonalna dyskusja wywołana przez Fundację Zielony Pies, która dotyczy finansowania kosztów opieki nad odebranymi we wrześniu na terenie miasta Sochaczew psami z prywatnej hodowli.

W sytuacji takiej jak ta, niestety górę biorą emocje i jest to zrozumiałe, ponieważ dotyczy to losu zwierząt, w tym przypadku psów – najlepszych przyjaciół człowieka. Jednak, aby dokładnie zrozumieć tę sytuację należy poznać kilka istotnych faktów. Urząd Miejski w Sochaczewie 12 września wydając decyzję o czasowym odebraniu psów ich właścicielowi, zrobił to na wniosek Fundacji Zielony Pies. Natomiast właściciel hodowli odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które ją uchyliło nakazując ponowne rozpatrzenie sprawy. Ratusz zastosował się do wyroku SKO, na podstawie którego, obecnie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące tej sprawy.

Aktualnie nie ma w obiegu prawnym obowiązującej decyzji dotyczącej osiemdziesięciu czworonogów z hodowli w Sochaczewie. Odebrane we wrześniu psy, zostały czasowo zatrzymane jako dowód rzeczowy w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie. W tym miejscu należy jasno stwierdzić, że psy nie są zwierzętami bezdomnymi, ponieważ należą one w dalszym ciągu do dotychczasowego właściciela. Taka sytuacja będzie trwała aż do momentu wydania przez sąd wyroku. Dlatego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt koszty transportu, leczenia oraz ich utrzymania po odebraniu z hodowli – w tym przypadku poniesione przez Fundację Zielony Pies – musi pokryć ich właściciel.

Na koniec należy wyraźnie pokreślić, że Urząd Miejski w Sochaczewie od zawsze był, jest i będzie przyjacielem zwierząt. Dlatego rozpowszechnianie opinii mówiącej o tym, iż nasz ratusz popiera bezduszne traktowanie zwierząt jest krzywdzące i bezpodstawne. Urząd Miejski co roku realizuje cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew. W ramach tego programu określone są wszystkie działania ratusza związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, ich dokarmianiem oraz leczeniem. Ratusz prowadzi również akcje edukacyjne związane z promowaniem adopcji bezdomnych zwierząt, prawidłowej postawy człowieka w stosunku do zwierzęcia jak również akcje krytykujące zjawisko porzucania zwierząt. Ponadto Miasto Sochaczew w ścisłej współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt, w którym znajduje schronienie 110 bezdomnych psów, gdzie mają zapewnioną kompleksową opiekę. Urząd Miejski przeznacza rocznie na realizację powyższych celów blisko 430 tys. złotych, co tylko potwierdza fakt, że los bezdomnych zwierząt nie jest nam obojętny.

UM Sochaczew