Oferta pracy dla pracowników cywilnych

0
222

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

 W SOCHACZEWIE

Oferta pracy dla pracowników cywilnych

Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor ds. BHP

Liczba lub wymiar etatu: 0,5

Uposażenie: 1.200 zł brutto + dodatek stażowy

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań z zakresu bhp i p.poż.,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • organizowanie badań profilaktycznych, wstępnych i okresowych oraz szczepień ochronnych,
 • obsługa sprzętu biurowego;

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie z tytułem technika BHP,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu BHP,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • niekaralność.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu BHP,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i systematyczność,
 • samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do 20.04.2018 r. na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

ul. Warszawska 23

96 – 500 Sochaczew

 

Szczegółowych informacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Sochaczewie, pod nr tel. 46 8637227

 

                                                                                    /-/ I Zastępca                                                                                                    Komendanta Powiatowego Policji                                                                                                  w Sochaczewie

                                                                              mł. insp. Marek Wójcik