OGŁOSZENIE – AZBEST 2017

0
93

W 2017 roku na terenie gminy Rybno kontynuowany będzie proces usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Przy realizacji przedsięwzięcia po raz kolejny planujemy skorzystać z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane odbiorem zdemontowanego lub demontażem i odbiorem pokryć dachowych zawierających azbest w celu ich utylizacji proszone są  o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20 do pokoju nr 18 do dnia 21 stycznia 2017 r. w celu złożenia odpowiedniego wniosku.