Ogłoszenie GOPS w Sochaczewie

0
27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, ulica Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, poszukuje nauczyciela dla dziecka z autyzmem, który posiada doświadczenie w nauce z dziećmi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie wyższe o specjalności oligofrenopedagogika. Osoba powinna mieć zaświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z wykształceniem. Nauka odbywałaby się w domu. Jeśli nauczyciel jest zainteresowany prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem, pod numerem telefonu 0-46 864-26-18 lub osobiście zgłosić się do Ośrodka GOPS w Sochaczewie, przy ulicy Warszawskiej 115.