Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości – Ziemowita Gawłowska – I przetarg

0
430

Przetargi odbędą się w dniu 14 października 2015 roku o godz.12.00 i 12.30.

Warunkiem udziału w przetargach jest wpłata wadium na zasadach określonych w ogłoszeniu.

Ogłoszenie zawiera warunki udziału w przetargu. 

Bez tytułu