Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PPP

0
38

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie jest powiat sochaczewski.

Poniżej, w załączniku zamieszczamy pełną treść ogłoszenia konkursu na ww. stanowisko, która zawiera wymagania względem kandydata.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 8 lipca 2020 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

 ZAŁĄCZNIKI – UCHWAŁA I OGŁOSZENIE

załącznik 1

załącznik 2