Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do wydzierżawienia – MOSiR Sochaczew

0
24

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do wydzierżawienia – MOSiR Sochaczew

Sochaczew, dnia 16.05.2019 roku

 Zarządzenie nr 13/2019

z dnia 16.05.2019 r.

dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. poz. 270, 492) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

  1. Podaje do publicznej wiadomości następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

Przedmiot dzierżawy

 

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia

2

 

Stawka czynszu

netto

 

 

Czas trwania umowy

 
1 Teren pod stoisko handlowe

Integracyjny Ogród Zabaw i Sportu                         al. 600-lecia w Sochaczewie

Sochaczew

Centrum

797/1

 

11 m 2

30,00 zł  

 

do 3 lat

 

* szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

  1. Wydzierżawienie dzierżawcy nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl oraz BIP.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  3. Wykaz zamieszczono, dnia 16.05.2019 r.