OGŁOSZENIE. Praca – asystent rodziny

0
63

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. Warszawska 115 poszukuje osoby na stanowisko asystent rodziny na zastępstwo od 1.07.2018 roku, umowa o pracę, cały etat.

Osoba musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, bądź wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Osoba starająca się o pracę asystenta rodziny może posiadać także wykształcenie średnie i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Asystent rodziny nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona. Musi także wypełniać ew. obowiązek alimentacyjny ani nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

Informacji o wolnym stanowisku można uzyskać pod numerem telefonu 46-864-26-17

w godzinach od 8°°  do 16°°.