Ogłoszenie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia – MOSiR Sochaczew

0
74

Sochaczew, dnia 10.02.2020 roku

 Zarządzenie nr 6/2020

z dnia 10.02.2020 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity z 2020 r. poz. 65) dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

  1. Podaje do publicznej wiadomości następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
Lp. Przedmiot dzierżawy  Nr działki  Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia

2

Stawka czynszu netto

(stawka wyjściowa na przetargu)

Czas trwania umowy
1 Pomieszczenie z niezależnym wejściem oraz pełnym węzłem sanitarnym przy ul. Pokoju 12 w Sochaczewie (Targowisko Miejskie)

774/2

Sochaczew

centrum

48,62 m 2

35,00 zł netto do 3 lat

* szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 1/17 parter.

  1. Wydzierżawienie w drodze przetargu w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl oraz BIP.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  3. Wykaz wywieszono dnia 11.02.2020 r.

Zarządzenie dzierżawa 6.2020.pdf