Ogłoszenie Zarządu Powiatu

0
94

Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

Rodzaj zadania

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku usytuowanego w dwóch lokalach na terenie Brochowa i Sochaczewa”, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

 

Pełna treść ogłoszenia – załącznik