Ogłoszenie Zarządu Powiatu

0
75

Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sochaczewskiego w 2021 roku”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 4 ust.1 pkt. 22a, art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1-2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020, poz. 875, 1086).

Pełna treść ogłoszenia oraz pozostałe załączniki:

ogłoszenie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5