Ogólnopolska kampania społeczna „Dobrze cię widzieć”

0
19

Już od wielu lat wszyscy wiemy, że warunki korzystania z dróg stają się coraz trudniejsze w związku ze zwiększeniem się liczby pojazdów. Dzieci uczestniczą w ruchu drogowym praktycznie od urodzenia. Już od najmłodszych lat należy przygotować je do bezpiecznego zachowania się, tak aby unikały zagrożenia i nie powodowały ich swoim zachowaniem. Należy zawsze pamiętać, ze są one jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa możliwe jest tylko przy wspólnym działaniu.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze cię widzieć”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży, wszyscy uczniowie kl. I-VIII naszej szkoły otrzymali odblaskowe kamizelki i plan lekcji z radami drogowymi.

„Dobrze Was widzieć! Bądźcie bezpieczni na drodze”