Organizacje przeszkolone z FIO

0
78

Przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego, w czwartek 17 stycznia br. wzięli udział w szkoleniu dotyczącym tegorocznej edycji programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Kurs przeprowadził reprezentant Biura Programu FIO z Narodowego Instytutu Wolności. Spotkanie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zostało zorganizowane z inicjatywy posła na Sejm RP Macieja Małeckiego we współpracy ze starostą sochaczewskim Jolantą Gonta oraz Piotrem Osieckim – burmistrzem Sochaczewa.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego, w ramach, którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel główny programu, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W ramach Programu ogłoszono kolejną edycję konkursu – na obecny – 2019 rok. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną także, konkursy w ramach nowego rządowego programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych – Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Dają one możliwość lokalnym stowarzyszeniom zdobycia funduszy na realizację ważnych i ciekawych projektów oraz wzmocnienie potencjału własnej organizacji. Przeprowadzone szkolenie miało na celu, zwiększenie zainteresowania programem, przybliżenie zasad jego działania, skutecznego włączenia się w tę inicjatywę w celu otrzymania środków na własne działania.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.