Osiemdziesiątka chce być bezpieczną szkołą!

Szkoła miejscem bezpiecznym. Tego oczekują rodzice, którzy muszą mieć pewność, że ich dziecko jest pod dobrą opieką i bezpiecznie wróci do domu. Czy tak będzie zależy nie tylko od nauczycieli, którzy muszą być przygotowani na reagowanie w różnych sytuacjach, ale również od rodziców. I właśnie do rodziców adresowana była prelekcja, którą poprowadziła sochaczewska policja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego.

Spotkanie odbyło się 12 września i skierowane zostało do rodziców uczniów klas pierwszych. Dla rodziców i uczniów nowa szkoła to również nowe wyzwania i zagrożenia. Izabela Pajek – policjantka, która prowadziła prelekcją, bardzo mocno podkreślała, że policja jest otwarta na kontakty z rodzicami i zawsze służy pomocą. Do rodziców apelowała, by bacznie obserwowali dzieci i w razie jakichkolwiek niebezpieczeństw czy zagrożeń kontaktowali się z instytucjami takimi jak policja czy poradnie specjalistyczne. Obu stronom powinno zależeć na kształtowaniu właściwych postaw, np. promujących abstynencję, albo służących rozpoznawaniu sytuacji, w których dzieci znajdują się pod wpływem środków psychoaktywnych lub nie potrafią bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z sieci.

Policja zapewniała, że jedno z jej zadań to pomaganie rodzicom w trudnych sytuacjach i w ten sposób pragnie być postrzegana. To spotkanie miało uświadomić im konieczność współpracy zarówno ze szkołą, jak również instytucjami zajmującymi się np. profilaktyką uzależnień. Działania profilaktyczne są najważniejsze i w takie działania powinni się włączyć rodzice.

gbg