Osiemdziesiątka też zaczęła wakacje

Około 900 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęło wakacje. 19 czerwca z rąk wychowawców otrzymywali świadectwa promocyjne lub świadectwa ukończenia szkoły. To był trudny i nietypowy rok, zwłaszcza w końcówce, o czym przypomniała dyrektor Osiemdziesiątki Julia Jakubowska, gratulując uczniom osiągniętych wyników i życząc odpoczynku w wakacje, ciekawych wyjazdów, jak zawsze bezpiecznych.

Ten rok szkolny miął swoją specyfikę, był nie tylko krótszy, w ZS CKP  naukę zakończył ostatni rocznik Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 80 absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Teraz funkcjonuje już Szkoła Branżowa I Stopnia.

Powody do satysfakcji mieli oczywiście ci, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki i do nich powędrowały świadectwa z paskiem oraz nagrody starosty sochaczewskiego.

W imieniu starosty nagrody wręczyła dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Urszula Opasiak. Otrzymali je 4 uczniowie z najwyższymi średnimi w każdym typie szkół. W Technikum Miłosz Fijołek z IIct – tu konkurencja była bardzo duża, ponieważ 4 osoby miały średnie powyżej 5,00. W liceum nagrody powędrowały do Patrycji Grochowskiej i Oliwii Włodarskiej, natomiast w Szkole Branżowej I Stopnia do Julii Boryszewskiej.

Dyrektor Urszula Opasiak pogratulowała nie tylko uczniom, ale również dyrektor Julii Jakubowskiej.  Szkoła złożyła wniosek o udział w programie Erasmus Plus i wniosek zyskał akceptację – zdobył 100 punktów na 100 możliwych – dzięki temu w nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli wyjechać na dwutygodniowe staże zawodowe do Grecji. Pojedzie grupa 35 uczniów – technik budownictwa, technik mechanik, technik logistyk i technik informatyk oraz 4 opiekunów. Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się we wrześniu. Program Erasmus Plus to nie jedyny, który szkoła realizuje, właśnie finalizowany jest projekt „Zawodowcy na start” – we wrześniu zostanie posumowany. Dyrektor Urszula Opasiak zapowiedziała też, że od nowego roku szkolnego wejdzie do ZS CKP projekt marszałka województwa mazowieckiego, projekt o wartości około 3 milionów złotych.  Dla szkoły oznacza to kolejne staże zawodowe i środki finansowe na wyposażenie pracowni zawodowych. To nie koniec zmian, jakie czekają uczniów i nauczycieli. Od nowego roku szkolnego w Osiemdziesiątce będzie dziennik elektroniczny. Takie zapowiedzi usłyszeli uczniowie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Ale najważniejsze tego dnia były nagrody i wyróżnienia. Dyrektor Julia Jakubowska wręczyła około 100 nagród książkowych doceniając osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce. Wyróżniono również sportowców Osiemdziesiątki – specjalne dyplomy otrzymało 66 uczniów – pod względem sportowym to był bardzo udany rok, wyróżnienia i medale sypały się jak z rogu obfitości. Prezenty otrzymali też najlepsi uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń dźwigowych, patronat nad tymi klasami objęła firma Schindler Polska Sp. z o.o., którego przedstawicielka była obecna na uroczystości zakończenia roku szkolnego i wręczyła uczniom cenne prezenty.

Uczniowie rozpoczęli wakacje, ale szkoła nadal tętni życiem, ponieważ trwa rekrutacja do klas pierwszych. W tym roku startuje podwójny rocznik, w drugiej połowie lipca wszystko będzie jasne – listy uczniów przyjętych do szkoły zostaną udostępnione. A na razie udanych wakacji.

Grażyna Bolimowska-Gajda

.