Oświadczenie Urzędu Miejskiego

0
31

56319

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi inwestycji prowadzonej na trzech sąsiadujących ze sobą działkach przy al. 600-Lecia (naprzeciw pawilonów handlowych, w okolicy marketu Kaufland) i obawami mieszkańców, że obok osiedla powstaje stacja paliw, Urząd Miejski pragnie przekazać kilka istotnych informacji.

Na początku września na pustych dotychczas działkach przy al. 600-Lecia rozpoczęto budowę bliżej nieokreślonego obiektu. Ponieważ nikt nie występował do ratusza z prośbą o wypis czy wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o wyjaśnienia burmistrz zwrócił się do starostwa. Interweniował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i to już dwukrotnie.

Pierwsze pismo z prośbą o przeprowadzenie pilnej kontroli legalności prac burmistrz wysłał do PINB 8 września. W odpowiedzi inspektora z dnia 18 września czytamy, że na wniosek miasta przeprowadził kontrolę i stwierdził, iż dwa znajdujące się na wskazanych działkach budynki są przebudowywane. 16 września PINB wydał inwestorowi dwa identyczne postanowienia nakazujące wstrzymanie prac budowlanych. Ponieważ prac nie przerwano, 29 września ratusz ponownie zwrócił się do PINB o kolejną kontrolę i podjęcie tym razem skutecznych działań.

Należy dodać, że plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący omawiane działki przy al. 600-Lecia nie dopuszcza uciążliwych usług. Na części tego terenu można ulokować usługi nieuciążliwe (do takich prawo nie zalicza stacji paliw), na drugiej części nieuciążliwe usługi i budownictwo mieszkaniowe.

Urząd Miasta Sochaczew