OZE dla rolników indywidualnych

0
39

Nabór 2019 Agroenergia / Agroenergia / Programy 2015-2020 / Środki krajowe / Oferta finansowania

Informacji o nowym programie Agroenergia udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
nfosigw.gov.pl
Doradztwo techniczne inż. Zbigniew Gutowski
telefon 506 331 270,
wstępne rozeznanie jest bezpłatne.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/