OZE w Rybnie

0
42

Gmina Rybno w partnerstwie z trzema gminami (Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin) realizuje dwa zadania „Odnawialne Źródła Energii” współfinasowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Odnawialne źródła energii (OZE) z Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Na terenie gminy Rybno planowane jest zainstalowanie 11 instalacji na 8 budynkach użyteczności publicznej, a także 26 instalacji na 19 budynkach mieszkańców gminy.