Pamięci ofiar walki o wolną Polskę

0
14

W niedzielę, 13 grudnia w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego wspólnie oddali hołd ofiarom tragicznych wydarzeń 1981 roku. Delegacja na czele z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, burmistrzem Piotrem Osieckim, przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Kierzkowskim i przewodniczącym Rady Miasta Sylwestrem Kaczmarkiem złożyła kwiaty przed tablicą pamiątkową na skwerze NSZZ „Solidarność” przed siedzibą Urzędu Miasta, a następnie pod tablicą patrona „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, wmurowaną w ścianę kościoła św. Wawrzyńca. Wiązankę złożyli też przedstawiciele lokalnych struktur „Solidarności” – Andrzej Katner, Beata Majcher i Magdalena Kozłowska.

–  13 grudnia to rocznica najbardziej haniebna w historii Narodu Polskiego. 39 lat temu junta Jaruzelskiego podniosła rękę na polską Solidarność, polski Naród. Dzisiaj nie mamy, co świętować, jedynie ku pamięci – żeby naród polski, młodzież, pamiętali – że 13 grudnia 1981 roku wszystkich ludzi Solidarności internowano, robotnicy żyli pod strachem, bo były ofiary – tak, jak w kopalni „Wujek”- 8 górników i do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozsądzona. Żałujemy, że nie ma z nami Danusi Radzanowskiej, która jest teraz chora, a która też była internowana. Dziś już wielu ludzi nie żyje, ale my mamy prawo upominać się o tamte chwile, że jeszcze muszą być rozliczone, przypominana, że to nie było jakieś zagrożenie, tylko haniebne wystąpienie przeciwko narodowi polskiemu – mówił Andrzej Kierzkowski, związany z „Solidarnością”.

Przypomnijmy, że pomnik „Solidarności” na skwerze przed Urzędem Miejskim odsłonięto 13 grudnia 2005 roku. Na 24 tonowym kamieniu podarowanym mieszkańcom miasta przez firmę Energop umieszczono tablicę upamiętniającą 25 lecie działalności NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 2005 roku Rada Miejska nadała skwerowi imię „Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ”.

Z kolei, tablica upamiętniająca działalność i męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, umieszczona na ścianie bocznego kościoła św. Wawrzyńca, została odsłonięta 3 listopada 2004 roku, w dwudziestą rocznicę śmierci kapelana „Solidarności”.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.