Pasowanie w Rybnie

Od samego rana 13.10.2017 r. w naszej szkole panował gwar i zamieszanie. Wśród wszystkich uczniów wyróżniali  się uczniowie klas pierwszych. To właśnie 13 października było ich wielkie święto, ich wielki dzień.  Uroczystość pasowania na ucznia jest naszą wieloletnią tradycją.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością dyrektorzy A. Wolanin i R. Ulicki, sekretarz Gminy Rybno A. Zdunek i przewodnicząca Rady Rodziców E. Lewandowska. Na sali byli również uczniowie wraz z wychowawcami z klas przedszkolnych i klas II-III.

Ten szczególny dzień przeżywają dzieci i nauczyciele, ale najbardziej rodzice pierwszoklasistów, którzy też przybyli, aby zobaczyć swoje pociechy. Od kilku tygodni dzieci pod okiem swoich wychowawczyń A. Pietrzak i H. Fortuny przygotowywały się do tego wyjątkowego dnia. Zostało wystawione przedstawienie pt. ,, Rycerze Krainy Wiedzy”, w którym pierwszoklasiści odpowiadali na pytania króla i królowej. Władcy bajkowej krainy pytali dzieci o barwy narodowe, zasady ruchu drogowego, przygotowanie plecaka do szkoły i właściwe zachowanie wobec kolegów. Wszystkie dzieci odpowiedziały zadowalająco i w związku z tym władcy Krainy Wiedzy zadecydowali o złożeniu ślubowania na sztandar naszej szkoły przez uczniów, a później poprosili dyrektor A. Wolanin by dokonała uroczystego pasowania na uczniów klasy pierwszej.

Po ceremonii pierwszoklasiści zostali powitani przez uczniów starszej klasy i obdarowani przez nich upominkiem. Uczniowie klas trzecich wspólnie z paniami E. Tabarą i M. Tomalą wykonali ozdobne zakładki do książek. Ponadto dzieci otrzymały z rąk wychowawczyń pamiątkowe dyplomy, a od sekretarz A. Zdunek słodki upominek i długopis z wypisanym imieniem i nazwiskiem każdego dziecka. Po uroczystości rodzice przygotowali dla swoich dzieci słodki poczęstunek. Był to wyjątkowy dzień, pełen wrażeń i wzruszeń, który na długo zapadnie w pamięci każdego z nas.

Hanna Fortuna