Patriotyczne malowidło w „Ogrodniku”

0
15

W poniedziałek 13 kwietnia, z okazji przypadającej w tym roku 80 rocznicy wydarzeń Września 1939, uczniowie ZSR CKU oddali cześć patronom swojej szkoły – Bohaterom Walk nad Bzurą.

Spod pędzla uczennic klas pierwszych, Wiktorii Raczkowskiej, Natalii Szematowicz, Joanny Szymańskiej i Wiktorii Zawadzkiej wyszło symboliczne malowidło ścienne, które zdobi jeden z korytarzy szkoły. Praca przedstawia ułanów podążających na odsiecz spalonemu miastu.

Uroczystość odsłonięcia malowidła ściennego odbyła się w obecności zaproszonych gości, m.in. starosty Jolanty Gonty wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Głuchowskim i burmistrza Piotra Osieckiego, dyrekcji szkoły oraz radnych miejskich i powiatowych. Wśród odsłaniających malowidło znalazł się choćby były, wieloletni, dyrektor „Ogrodnika” Jerzy Michalak. To z jego decyzji w 1985 r., patronami szkoły zostali Bohaterowie Walk nad Bzurą 1939 r.

Główne uroczystości związane z odsłonięciem malowidła odbyły się w sali konferencyjnej starostwa powiatowego. W okolicznościowym przemówieniu starosta Jolanta Gonta podkreślała, że autorkami obrazu są uczennice pierwszych klas, które dopiero w tym roku przyszły do tej szkoły i już włączyły się w tak piękną, patriotyczną inicjatywę. Burmistrz Piotr Osiecki był pod wrażeniem, że tak ważna rocznica poruszyła młode serca uczniów, za co serdecznie im podziękował. Zwrócił też uwagę na fakt, że, obok Warszawy i Helu, Sochaczew był jednym z najdłużej broniących się miast w Polsce.

Po przemówieniach gości krótki, ale fascynujący i pełen ciekawych faktów historycznych, rys historyczny „Obrona miasta przez żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty” wygłosił nauczyciel historii dr Marcin Szymański.

Nie zabrakło również przejmujących wykonań piosenek patriotycznych, które zaprezentowały uczennice szkoły: Kinga Sobczak i Daria Wiśniewska oraz deklamacji wiersza w wykonaniu Szymona Brauzy.

.