Piąte spotkanie radnych

0
81

Wykorzystanie potencjału odwiertu geotermalnego, by osiągnąć jak najniższą cenę ciepła dostarczanego do sochaczewskich mieszkań oraz wysoka bonifikata dla osób przejmujących na własność miejskie grunty zabudowane blokami i prywatnymi domami – to dwa główne tematy omawiane w czasie ostatniej sesji rady miasta. Odbyła się ona 26 lutego.

Sesja rozpoczęła się od minuty ciszy, którą uczczono pamięć zmarłych 7 lutego premiera Jana Olszewskiego oraz 21 lutego biskupa łowickiego Alojzego Orszulika. Chwilę później radni przeszli do dyskusji o zagospodarowaniu odwiertu geotermalnego, na który ratusz zdobył ponad 10 mln rządowej dotacji. Piszemy o tym tu: http://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/25570?title=Profesor-Bujakowski-z-PAN-warunki-geotermalne-sa-rewelacyjne&sochaczew

 

Tak dla bonifikaty

Jednogłośnie i bez uwag rada miasta zgodziła się przyznać 95 procentową bonifikatę osobom przejmującym na własność miejskie grunty dotychczas będące w ich użytkowaniu wieczystym. Chodzi o działki wykorzystywane na cele mieszkaniowe, czyli zabudowane blokami, kamienicami i prywatnymi domami. Z ulgi mogą skorzystać tylko osoby nieposiadające zaległości podatkowych, w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów czy w innych opłatach lokalnych. Uchwała wejdzie w życie dwa tygodnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przypomnijmy, że 1 stycznia użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z mocy ustawy zmieniło się we własność. Sejm zdecydował, że osoby mające w użytkowaniu wieczystym państwowe grunty zabudowane blokami, kamienicami i domami, dostaną je na własność. Zaświadczenie o nabyciu prawa do gruntu (nie trzeba iść do notariusza) można uzyskać po wniesieniu dwudziestu rocznych opłat, a jeśli ktoś zapłaci całą kwotę jednorazowo, może liczyć na atrakcyjne zniżki. Gdy o wszystkie formalności zadbamy w 2019 roku, skorzystamy z wysokiej, 60-procentowej bonifikaty. Przez kolejne pięć lat zniżka będzie malała co rok o 10 procent. W 2020 roku wyniesie 50 procent, w 2021 spadnie do 40 procent i tak aż do zera. Topniejąca ulga ma zachęcić wieczystych użytkowników, by przekształcili swoje grunty w możliwie krótkim czasie.

Na gruntach miasta, tych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, obowiązywać będzie jeszcze wyższa, bo 95-procentowa bonifikata. Z taką propozycją do radnych wyszedł burmistrz i uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. Przyznanie tak wysokiej ulgi oznacza, że w perspektywie kilku lat budżet miasta straci ok. 3 mln zł. O tyle spadną jego wpływy, gdyby z ulgi w krótkim czasie skorzystali wszyscy dotychczasowi użytkownicy wieczyści miejskich działek. Ratusz szacuje, że już w 2020 roku tego powodu do budżetu wpłynie o 400 tys. zł mniej.

 

Pieniądze i strategie

Wprowadzono kilka zmian w budżecie. Burmistrz zaproponował, że ze swej rezerwy wydzieli 35 tys. zł na dodatkowe patrole policji. Z kolei 70 tys. zabezpieczone na budowę tężni solankowej, a to jeden ze zwycięskich projektów ostatniej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, przekazano do MOSiR. To on ma zrealizować ten projekt.

Bez uwag zatwierdzono Program Ochrony Środowiska dla miasta Sochaczew do 2022 roku. Radni wyrazili też zgodę na złożenie przez ratusz wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Sochaczew”. Jak mówił wiceburmistrz Marek Fergiński, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może przyznać naszemu miastu 50 tys. zł. dofinansowania na przygotowanie strategii eletromobilności. To dokument wskazujący, jak rozwijać przyjazny transport, zmniejszać w ten sposób emisję spalin, gdzie budować ścieżki rowerowe, jak optymalnie rozmieścić w dzielnicach punkty wypożyczania rowerów. Z dotacji można też sfinansować analizę ruchu kołowego na głównych ulicach miasta.

 

Radny wyszedł z klubu Koalicji Obywatelskiej

W sprawach różnych radny Edward Stasiak pytał, czy z okazji 80 rocznicy Bitwy nad Bzurą można spodziewać się renowacji cmentarza wojennego przy al. 600-lecia, z kolei Andrzej Kuśmirek prosił, by poprawić oznakowanie w rejonie ulicy Boryszewskiej. Na pierwsze pytanie odpowiedział przewodniczący rady Sylwester Kaczmarek. Jak wyjaśnił, kilka tygodni temu był z burmistrzem w tej sprawie u wojewody mazowieckiego, a wojewoda poprosił o ponowne złożenie wniosku o dotację wraz z kosztorysami planowanych prac. Ratusz czeka teraz na odpowiedź, czy jest szansa na dotację. Jeśli chodzi o ulicę Boryszewską, burmistrz Osiecki przypomniał iż to ulica powiatowa, zatem uwagi radnego przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg.

Na koniec przewodniczący Sylwester Kaczmarek poinformował, że do biura rady wpłynęło pismo Jacka Krzemińskiego z informacją, że wychodzi z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

daw