Pięć edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w Iwaszkiewiczu

0
13

Projekt „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” finansowany jest przez Fundusze Europejskie, budżet państwa oraz województwo mazowieckie.

Jego celem jest zwiększenie efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, aby mogło dostosowywać się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Uczniowie, dzięki otrzymanemu stypendium, mogą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych,
w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści mają możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kształcenia  zawodowego.

Dodatkowo stypendyści mogą nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy.

Aby aplikować do projektu, należało spełnić wysokie wymagania i uzyskać średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 5,0 oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 4,5. Uczniowie zakwalifikowani do projektu opracowywali Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego obejmujący między innymi realizację zaplanowanego projektu edukacyjnego.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie są beneficjentami projektu od pierwszej jego edycji. W ciągu pięciu lat wzięło w nim udział 41 uczniów, którzy w sumie otrzymali wsparcie w łącznej kwocie ok. 190 tysięcy złotych. Najwięcej, szesnastu stypendystów z Iwaszkiewicza było w roku szkolnym 2017/18, co zostało uhonorowane wyróżnieniem szkoły przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dobrodziejstwa projektu korzystali uczniowie technikum w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki funduszom uczestniczyli w kwalifikacyjnych kursach zawodowych: w kursie barmańskim II stopnia, kursach cukierniczych, kulinarnych, animatora czasu, językowych oraz w zagranicznych wyjazdach w ramach szkół językowych.

Zakupili między innymi sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, w tym programami do grafiki komputerowej, profesjonalne aparaty fotograficzne z osprzętem, wysokiej jakości, specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, wyposażenie miejsca nauki, a także literaturę zawodową.

Warto nadmienić, że dwóch nauczycieli szkoły zostało laureatami konkursu „Opiekun stypendysty” ogłoszonego w ramach realizacji projektu. W roku szkolnym2018/19 była to Renata Leśniewska-Skoneczna opiekująca się uczennicą Technikum ekonomicznego, a w roku szkolnym 2019/20 Dorota Waszczeniuk opiekująca się trzema uczennicami Technikum hotelarstwa.

Realizacja projektu pomaga nie tylko uczniom, ale również przyczynia się do zmiany wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja projektu będzie także cieszyła się dużym powodzeniem i weźmie w niej udział liczna grupa zdolnych, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce uczniów technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

D.W