Plan na cztery lata

0
39

Zakład Wodociągów i Kanalizacji oprócz bieżącej działalności nieustannie inwestycje w nowy sprzęt i poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na najbliższej sesji rady miejskiej pod obrady trafi uchwała dotycząca planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do 2024 roku. Spółka w cztery lata chce zainwestować kilka milionów złotych.

Z przedstawionego przez ZWiK planu wynika, że spółka chce w latach 2021-2024 zrealizować niemal trzydzieści zadań, których łączna wartość szacowana jest na ponad 7 mln zł. W 2021 roku ZWiK planuje wymienić wodociąg wraz z przyłączami w ulicy Reymonta, na odcinku pomiędzy ul. 1 Maja i Piłsudskiego (320 m), chce też kupić agregat prądotwórczy dla oczyszczalni ścieków. Najważniejszymi inwestycjami realizowanymi w 2022 roku ma być budowa sieci wodociągowej w ul. Kątowej (600 m) i Batorego (97 m) oraz zakup urządzenia przeciskowego typu „kret”. W kolejnych latach spółka ma zamiar m.in. zbudować wodociąg w ulicach Leśmiana i Konopnickiej, sanitarkę w ul. Mazowieckiej, zbiornik retencyjny przy oczyszczalni ścieków, włączyć do systemu wodociągowego wodę z odwiertu geotermalnego. Planowana jest też wymiana wodociągów w ul. Żeromskiego, na odcinku od ul. Warszawskiej do Pokoju, i przebudowa sieci w Cmentarnej. Z kolei w ulicach Osiedle kolejowe, Żyrardowska i Botaniczna mają być wykonane dwie tzw. „spinki”, jedna na sieci kanalizacji sanitarnej, druga na wodociągowej.

Podstawowe zadania ZWiK to dostarczenie dobrej jakości wody, a także odbiór ścieków, ich bezpieczne i zgodne z przepisami oczyszczanie, co spółka sprawnie wykonuje od lat. Nad jakością wody czuwa jej własne, certyfikowane laboratorium. Przedkładany radnym plan opisuje kierunek działania w najbliższych latach, ale nie zobowiązuje do sztywnego trzymania się dat i kwot – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Jak mówi prezes ZWiK Magdalena Kaczorowska, plan inwestycyjny jest śmiały, ale zapewne życie go zweryfikuje, bo nikt nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć wszystkich zmian, jakie zachodzą w mieście.

Jak w poprzednich latach zapewne pojawią się inwestycje w głównych drogach. Gdy MZDW, powiat lub samorząd miasta przymierza się do gruntownego remontu ważnej arterii komunikacyjnej, uznajemy, że to doskonała okazja, by ułożyć w niej nowy wodociąg lub wymienić sprawiającą kłopoty sieć sanitarną. Takich prac nie przewidzimy na cztery lata do przodu. Z inwestycjami wchodzimy też tam, gdzie szybko rozwija się osadnictwo, przybywa domów, albo deweloperzy ruszają z budową bloków – podkreśla Magdalena Kaczorowska.

Realizacja poprzedniego planu

Ostatni wieloletni plan inwestycyjny ZWiK obejmował lata 2017-2020. Do końca października br. udało się zrealizować w sumie trzynaście przedsięwzięć za kwotę 2,2 mln zł. Część inwestycji została zrealizowana z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Spójności. Udało się wykonać m.in. przebudowę wodociągu w ul. Mostowej i Brukowej (200 tys. zł), wymienić go w rejonie ulic Łuszczewskich, Towarowej i Załamanej (61 tys. zł), a także Kochanowskiego, Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza (185 tys. zł).

Część pracy prowadzonych przez nas na przestrzeni ostatnich trzech lat ściśle wiązała się z przebudową głównych miejskich arterii. Za 115 tysięcy wymieniliśmy wodociąg w ul. Licealnej, a ostatnio za prawie 140 tysięcy w pasie drogowym 15 Sierpnia – dodaje Magdalena Kaczorowska.

Jeśli chodzi o kanalizację sanitarną, to prowadzono roboty w okolicach dworca PKP, podczas przebudowy dróg powiatowych. Nowa sieć, o łącznej długości blisko 850 metrów, powstała w Załamanej, Księcia Janusza i Towarowej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 700 tys. zł.

Spółka inwestuje też w niezbędny do pracy sprzęt oraz modernizację infrastruktury. W marcu br., za 308 tys. zł, zbudowano nową linię zasilającą na jednej ze Stacji Uzdatniania Wody, miesiąc później ZWiK kupił minikoparkę do wykonywania przyłączy (139 tys. zł), z kolei w 2018 roku nabył dmuchawę zamontowaną na terenie oczyszczalni ścieków (124 tys. zł).

Woda – skąd płynie i gdzie odpływa

Woda trafiająca do sochaczewskich kranów ujmowana jest z dwóch niezależnych źródeł. Pierwszym z nich jest ujście wód podziemnych Wólka Smolana – Konary, w gminie Brochów. W skład ujęcia wchodzi sześć studni oraz jedna studnia awaryjna. Woda pobierana jest z głębokości ok. 45-60 metrów pod powierzchnią terenu. Drugim źródłem jest ujęcie wód podziemnych „Kuznocin”, w skład którego wchodzą trzy studnie zlokalizowane w okolicach ul. Płockiej i Rozlazłowskiej. Woda ujmowana jest z głębokości ponad 200 metrów. Surowa trafia jednej z dwóch stacji uzdatniania (SUW) znajdujących się przy ul. Płockiej i Wiskozowej. Woda z SUW Płocka stanowi około 15 proc. wody spożywanej przez sochaczewian, pozostałe 85 proc. zapewnia SUW Chodaków. Na terenie miasta jest 150 km sieci wodociągowej, a średnio w ciągu doby zużywamy 4330 metrów sześciennych wody. Sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta liczy 177,4 km.

Maciej Frankowski