Podglądanie rur

0
76

ZWiK nowe logo

Systemy wodociągowe i kanalizacyjne stanowią w przeważającej części infrastrukturę  podziemną, niewidoczną na zewnątrz. Musi ona jednak być od czasu do czasu przejrzana pod kątem drożności, a także prawidłowości  podłączeń.

 

Prowadzone w Sochaczewie kolejne inwestycje związane z kanalizowaniem miasta, spowodowały, że o ponad 93 km zwiększyła się długość rur pod ziemią, nie licząc poszczególnych przyłączy.  Monitorowanie sieci i przyłączy przyczynia się do zwiększenia liczby osób korzystających z sieci i jednocześnie realizację zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Chodzi o tu o bezpieczne i zgodne z prawem odprowadzanie nieczystości bytowych.  To z kolei determinuje przekierowanie wszystkich ścieków z aglomeracji do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie następuje ich właściwe oczyszczenie.

Kamera do monitoringu kanałów będzie wykorzystywana przede wszystkim do sprawdzania nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej czy też nielegalnych włączeń do kanalizacji deszczowej. To pozwoli Spółce na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta. Kamera do monitoringu zdecydowanie usprawnia i ułatwia pracę grupy eksploatacyjnej ZWiK- u. Dzięki kamerze szybciej można też sprawdzić miejsce wystąpienia awarii.  Poza tym kamera pozwala również na dokonanie pomiaru długości oraz sprawdzenie spadku kanału.

Pierwsze sprawdzenie kamery do monitoringu kanału odbyło się na nowo wybudowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska.

Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego w postaci kamery do monitoringu kanałów oraz zastosowanie systemu informatycznego SCADA w przepompowniach i tłoczniach, Spółka może usprawniać eksploatację sieci zarówno kanalizacyjnej, jak i wodociągowej.

Prowadzone kontrole, dotyczące prawidłowości podłączeń do sieci również przebiegają sprawniej i są dokładniejsze, jeśli towarzyszy im kamera. W ostatnich dniach monitorowane w ten sposób były niektóre ulice Sochaczewa. Kanały były sprawdzane pod kątem sprawności technicznej, ale też i prawidłowości odprowadzania ścieków.

Dzięki łagodnej zimie praktycznie cały czas można prowadzić prace przy budowie przyłączy do poszczególnych nieruchomości. Wszelkich informacji na

ten temat udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Można również  uzyskać odpowiedzi telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30  lub na stronach internetowych www.zwik.sochaczew.pl  i www.projektsochaczew2.pl