Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

0
21

pzPjI18M2eGdPDRzL7qK

Utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kraju, jak również na terenie garnizonu mazowieckiego spowodowany jest m.in. nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego przez kierujących oraz niechronionych uczestników dróg, czyli pieszych i rowerzystów.

Śmiertelność w wypadkach drogowych w Polsce na tle innych państw europejskich jest wyjątkowo wysoka. Na każde 100 wypadków w naszym kraju ginie 12 osób, podczas gdy średnio w krajach UE zaledwie 3 osoby. Towarzyszy temu wysoki odsetek urazów powypadkowych prowadzących do trwałego inwalidztwa.

Wczoraj – 19 maja przeprowadzono działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” . W działaniach łącznie brało udział 394 policjantów, w tym:

– 317policjantów ruchu drogowego,

– 77 policjantów prewencji.

 

Policjanci łącznie ujawnili 1251wykroczeń, w tym  popełnionych przez:

 

  1. Kierujących pojazdami silnikowymi 796, w tym:

a/ nieustąpienie pierwszeństwa pieszym – 10

b/ nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych -17

c/ inne – 769

 

  1. Kierujących rowerami 57

a/ nieprawidłowe oświetlenie – 3

b/ jazda wzdłuż przejścia dla pieszych – 26

c/ inne – 28.

 

  1. Pieszych 38

a/ niestosowanie się do sygnalizacji świetnej – 16

b/ przechodzenie w miejscach niedozwolonych – 341

c/ inne – 41

 

Należy zauważyć, że aż ponad 340 pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety są to osoby, które są bardzo narażone na to, by stać się ofiarą wypadku drogowego. Dla policjantów największym sukcesem podczas działań byłaby sytuacja, w której nie byłoby popełnionych wykroczeń.

 

Autor: WRD KWP Radom/AC