Podziękowania i nagrody na nauczycieli

0
39

57043

O 14.00 w kramnicach rozpoczęła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku były gratulacje i podziękowania za trud wychowawczy, kształtowanie właściwych postaw młodego pokolenia. Tradycyjnie grupa wyróżniających się nauczycieli, szczególnie zaangażowanych w pracę, odebrała z rąk burmistrza specjalne nagrody.

 

W tym roku otrzymali je:

Joanna Adamiak – nauczycielka Gimnazjum Nr 2

Agnieszka Boczkowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2

Ewa Brylska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6

Hanna Celeda – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

Elżbieta Dybiec – nauczycielka Miejskiego Przedszkola  Nr 1

Jolanta Dobrzyńsk – nauczycielka Gimnazjum Nr 1

Ewa Fergińska – nauczycielka Zespołu Szkół

Katarzyna Figut – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

Małgorzata Gorgis  – dyrektor Gimnazjum Nr 1

Magdalena Kawecka – nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 4

Krystyna Kozłowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

Barbara Krasuska – nauczycielka Gimnazjum Nr 1

Aldona Kłos – Gosik – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

Beata Lewandowska – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 4

Maria Łuszczyńska- nauczycielka Gimnazjum Nr 2

Ewa Malinowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

Mirosława Malinowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4

Bożena Mazurek – nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 3

Wiesława Mikulska  – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

Katarzyna Milczarek – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2

Lidia Obrębska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 6

Zbigniew Pakuła – dyrektor  Zespołu Szkół

Katarzyna Pawłowska- nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4

Monika Radwańska –Komosa- dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4

Agnieszka Słubik – Woźnicka  – wicedyrektor Zespołu Szkół

Jolanta Skotak – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1

Krystyna Stańkowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

Danuta Szewczyk-Kozłowska – dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Renata Trzos – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3

Danuta Walczuk- dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 7

Kamila Wawer  – nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 7

Krzysztof Werłaty – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

Elżbieta Wężowska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 3

Jacek Zagajewski –  wicedyrektor Zespołu Szkół

Teresa Zawisza-Chlebowska  – dyrektor Gimnazjum Nr 2

Aleksandra Zielińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4

 

 

Nasi nauczyciele odbiorą także odznaczenia resortowe. 15 października na uroczystości wojewódzkiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie:

 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona zostanie:  

Magdalena Bujanowska nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 3

 

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostaną:                                                                         

 Jolanta Fiedukowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

Krystyna Kozłowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

Marzanna Popławska  – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

Bożena Pytel – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4

Izabela Wydrzyńska  – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostaną:

Irena Andrzejewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4

Katarzyna Figat – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4

Mirosława Szygalska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4

 

Urząd Miasta Sochaczew