Podziel się swoją opinią

0
11

W dniach od 10.05.2019 r. do 24.05.2019 r. konsultacjom społecznym poddane zostaną:

  1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 82/X/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.
  2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora”.
  3. Projekt  Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”.

Konsultacje odbędą się w formie zebrania opinii. Opinie można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w dniach od 10.05.2019 r. do 24.05.2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który zostanie udostępniony w dniu 10.05.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i Biurze Obsługi Klienta oraz drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii na temat ww. uchwały Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także mieszkańców miasta Sochaczewa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.