Pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Brochów

0
38

W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle został przekroczony stan alarmowy (550 cm) na wodowskazie Wyszogród. Fala kulminacyjna dotarła do Wyszogrodu w dniu 29 maja wieczorem i przekroczyła stan alarmowy o 86 cm.

W związku ze wzrostem poziomu wód na rzece Wiśle i Bzurze, dla miejscowości: Piaski Duchowne, Gorzewnica, Kromnów, Śladów, Przęsławice zostało wprowadzone zarządzeniem wójta gminy Brochów Nr 30/2019 pogotowie przeciwpowodziowe obowiązujące od dnia 28 maja 2019 r do odwołania. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną, analizuje powiadomienia otrzymywane z IMGW, jest w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, z jednostkami OSP i Policją.

Rzeki Wisła i Bzura są otoczone wałami, których stan jest monitorowany.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności, o nie wchodzenie na wały, a tym bardziej ich przekraczanie, a także omijanie doliny rzeki . Jednocześnie informujemy jednocześnie, że woda w Wiśle jest w tej chwili mocno zanieczyszczona, nieprzejrzysta i nie sposób określić jej faktycznej głębokości co stanowi dodatkowe zagrożenie.

.