Policja uczy jak zwalczać korupcję

0
48

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Policja uczy jak zwalczać korupcję – szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w Brochowie

12 września 2016 roku z inicjatywy wójta gminy Brochów Piotra Szymańskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie, młodszego inspektora Michała Safjańskiego – w Urzędzie Gminy w Brochowie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Policję, które dotyczyło przeciwdziałania korupcji w urzędach administracji publicznej. Podstawowym celem szkolenia było wzmocnienie prewencji i edukacji w sektorze administracji publicznej, zapoznanie z kosztami i mechanizmami korupcji oraz kształtowanie świadomości jej ryzyka.

Szkolenie realizowane było przez praktyków, doświadczonych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, którzy posiadają specjalistyczne szkolenia w zakresie zwalczania oraz przeciwdziałania korupcji, jak i wieloletnie doświadczenie praktyczne, tj. koordynatora do spraw zwalczania korupcji na terytorium powiatu sochaczewskiego Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, detektywa, aspiranta sztabowego Pawła Bukowskiego oraz kierującego pracami Zespołu do Spraw Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Korupcji Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, podkomisarza Jarosława Godosa. Policjanci ci w ostatnich latach realizowali najgłośniejsze sprawy korupcyjne w naszym powiecie.

Uczestnicy szkolenia poznali najczęstsze mechanizmy sprzyjające powstawaniu sytuacji korupcjogennych, poznali podstawowe zagadnienia dotyczące korupcji, omówione zostały tego typu przestępstwa w prawie polskim, charakterystyka ich znamion, podstawowe mechanizmy korupcji, odpowiedzialność karną za praktyki korupcyjne oraz zgłaszanie przypadków korupcji.

Czyn korupcyjny może spowodować powstanie szkód o charakterze majątkowym zarówno w mieniu urzędu zatrudniającego skorumpowanego funkcjonariusza, jak i w mieniu samego urzędnika. Na poczet przyszłych kar i roszczeń policjanci zawsze ustalają i zabezpieczają mienie ruchome jak i nieruchome osób, które dopuściły się korupcji. Policja może również ustalać i zabezpieczać mienie, które przestępcy chcą ukryć, przez np. przepisanie majątku na inne osoby lub inwestowanie w inne przedsięwzięcia. Wykrycie korupcji oraz udowodnienie jej zaistnienia to często dramaty nie tylko osoby podejrzanej ale również całych ich rodzin.

Cały czas walczymy z przejawami korupcji, to zjawisko jest objęte przez funkcjonariuszy rozpoznaniem, lecz bez współpracy prawych obywateli nasza praca będzie bardzo utrudniona. Należy tu również wspomnieć o tzn. klauzuli niekaralności niektórych przestępstw, kiedy ktoś przyjmie korzyść majątkową, osobistą lub nawet jej obietnicę lub wręczy taką korzyść, a powiadomi o tym służby zanim te same dowiedzą się o tym i tym samym powiadomi organa ścigania, nie podlega odpowiedzialności karnej. Dlatego Policja zwraca się do Państwa o reagowanie na wszelkie przejawy działań korupcyjnych, bądźmy wszyscy równi, miejmy takie same prawa, niech nikt ze względu na znajomości, zasobność portfela, obietnice, powoływanie się na wpływy czy inne korzyści osobiste lub majątkowe nie ogranicza nam naszych praw. O wszelkiego rodzaju zachowaniach mogących nosić cechy zachowań korupcyjnych proszę o kontakt bezpośredni do koordynatora ds. zwalczania korupcji KPP w Sochaczewie lub bezpośrednio do oficera dyżurnego sochaczewskiej komendy.

podkom. Jarosław Godos