Pomoc dla mieszkańców Teresina z grupy „podwyższonego ryzyka”

0
37

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Teresin!

W związku z zagrożeniem epidemicznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie koordynuje pomoc naszym mieszkańcom z grupy „podwyższonego ryzyka”. W akcję zostali włączeni również sołtysi, którzy najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców.

W sprawie otrzymania pomocy lub wskazania osoby jej potrzebującej proszę kontaktować się z GOPS-em, tel: 46 86 130 45 lub mailowo: gops@gopsteresin.pl .