Pomoc dla przedsiębiorców… z gminy Iłów

0
67

Iłów 24.03.2020

Sławomir Tomaszewski                                                                          przewodniczący Rady Gminy Iłów

  ul. Płocka 2                                                                                                                96- 520 Iłów

 

                                                                                                          Wójt gminy Iłów                                                                                                              Jan Kraśniewski

                                                                                                                   ul. Płocka 2                                                                                                                    96-520 Iłów                   

Biorąc pod uwagę czas w jakim przyszło nam obecnie żyć w związku z wprowadzeniem stanu epidemii a co za tym idzie znaczące ograniczenie działalność wielu firm i branż zwracam się do Pana z apelem o pójście w ślady włodarzy innych gmin i miast w Polsce.

Wnioskuję o to aby płatności podatków lokalnych, przede wszystkim podatku od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorcy lub rolnika były odraczane za okres od marca do maja włącznie lub rozkładane na raty. Wnioskuję też aby była możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych.

Zdaję sobie sprawę z wpływu takiej decyzji na bieżący budżet gminy ale są sprawy ważne i ważniejsze i myślę, że najważniejsze jest dobro naszych mieszkańców. Patrząc perspektywicznie jeżeli nawet wpływy do budżetu będą teraz niższe to takie działanie może pomóc przetrwać rolnikom, przedsiębiorcom i transportowcom ten trudny czas. A co za tym idzie przyniesie korzyści w dłuższej perspektywie.

Rozwiązanie takie jest możliwe w oparciu o przepis art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2019 r. poz.869).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   z poważaniem                                                                                                                                                                                                                                       Sławomir Tomaszewski