Pomoc za 1 procent

0
26

Jak co roku publikujemy wykaz stowarzyszeń z terenu Sochaczewa uprawnionych do otrzymania odpisu z naszych podatków. Skontaktowaliśmy się z ich przedstawicielami, by za naszym pośrednictwem mogli opowiedzieć, jak wielką, wydawałoby się mało znaczący 1% podatku, stanowi dla nich pomoc.

Aby przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji wystarczy jej numer wpisu do KRS. Należy go umieścić w odpowiedniej rubryce w formularzu podatkowym. Podatnicy rozliczający PIT elektronicznie mogą to zrobić za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Jeśli nie zrobimy nic w tej kwestii, fiskus powieli naszą decyzję z ubiegłorocznego zeznania podatkowego. Można jednak z własnej inicjatywy zrobić korektę i przekazać 1 procent innej OPP niż poprzednio.

Jak powiedziała nam Teresa Przybylska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, szczególnie ważne w przypadku organizacji będących regionalnymi oddziałami organizacji ogólnopolskich, jest wypełnienie w formularzu podatkowym rubryki „Cel szczegółowy”. Należy wskazać tam odpowiednią placówkę, np. Oddział Powiatowy w Sochaczewie, Zarząd Rejonowy w Sochaczewie, Hufiec Sochaczew, Koło Sochaczew (na naszej liście zamieszczonej na stronie 16 – dodane w nawiasie). W przeciwnym wypadku środki popłyną do ogólnopolskiej centrali.

Jak deklarują przedstawiciele działających na terenie Sochaczewa OPP, wsparcie, które otrzymują w ramach 1% podatku jest nieocenione. Często, jak w przypadku Stowarzyszenia „Przystań”, które prowadzi świetlicę dla dzieci „Kleks”, umożliwia dalsze działanie.

Swoją działalność finansujemy z dwóch głównych źródeł, jakim są darowizny, w tym wpłaty 1% oraz środki pozyskane na realizację programów np. z Urzędu Miasta w Sochaczewie – mówi opiekujący się świetlicą „Kleks” Dariusz Sidor. – Środki które otrzymujemy w ramach 1% często pozwalają nam w ogóle starać się o dodatkowe dofinansowanie. Bez nich nie bylibyśmy w stanie zadeklarować wkładu własnego w konkursach na realizacje zlecanych OPP programów.

Z kolei Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego środki otrzymane w ramach 1% przeznacza na wsparcie innych sochaczewskich OPP.

– Środki z 1% zasilają budżet przeznaczony na pulę dotacji w konkursie „Działaj Lokalnie”, który organizujemy od 2016 roku dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych – mówi Ewa Prengowska z POPPS. – Im większe wpływy z 1%, tym więcej środków możemy przekazać na potrzebne i ważne inicjatywy lokalne.

Podstawowe źródło utrzymania odpis podatku stanowi dla fundacji NERO. Opiekuje się ona sporą gromadką zwierząt. Są to głównie psy i koty, ale zdarzają się też zwierzęta dzikie, które po wstępnym zabezpieczeniu, są przekazywane do odpowiednich ośrodków.
– Pieniądze pozyskane z darowizn i odpisu 1% służą nie tylko na zakup karmy, ale są też przeznaczane na opłacenie usług weterynaryjnych, również w sytuacjach gdy właściciele zwierząt zwracają się do nas o pomoc w pokryciu kosztów leczenia czy sterylizacji – mówi Jadwiga Wiśniewska z „NERO”.

Również dla sochaczewskiego ZHP odpis 1% jest nieocenionym źródłem pomocy. Zebrane w ten sposób fundusze pozwalają wesprzeć działania wychowawcze i programowe hufca. Najczęściej finansowane lub dofinansowywane z tej puli są wyjazdy na biwaki i obozy harcerskie dzieci i młodzieży, zakup sprzętu z którego korzystają harcerze (kompasy, saperki, namioty, itd.), zakup książek, nagród za konkursy i współzawodnictwo, a także kształcenie młodszej kadry.

Harcerskie środki są bardzo skromne – mówi komendant sochaczewskiego Hufca ZHP Anna Wasilewska. – Nasi instruktorzy działają jako wolontariusze, przez co niektórym może się wydawać, że organizacje harcerskie, nie dysponując wielkimi budżetami, prowadzą mało ważne i nieprofesjonalne „zajęcia pozalekcyjne”. Mogę jednak zapewnić, że instruktorzy wkładają całe serce, by, mimo skromnych środków, zapewnić dzieciom profesjonalną opiekę, a także zaszczepić w nich najbardziej szlachetne postawy. Aby działać, potrzebujemy naprawdę niewiele – życzliwości i kilku metrów kwadratowych a także trochę wsparcia finansowego. Dlatego zachęcam wszystkich do wpisania naszego KRS w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego. Szczególnie rodziców naszych zuchów i harcerzy, gdyż te pieniądze pozwalają uatrakcyjnić proponowany przez nas program skierowany do ich dzieci. W rezultacie cała kwota z tej darowizny poniekąd do nich wraca.

Na wsparcie z odpisu podatkowego bardzo liczą także sochaczewscy seniorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Pandemia boleśnie dotknęła szczególnie nasze środowisko. Nie możemy się spotykać – mówi prezes zarządu SUTW Jadwiga Urbaniak. – Staramy się prowadzić działalność za pośrednictwem internetu, a kontakty ze sobą utrzymujemy głównie poprzez rozmowy telefoniczne. Nieustannie jednak staramy się przekonywać do przekazania 1% właśnie naszemu stowarzyszeniu. Pragniemy, aby seniorzy XXI wieku byli ludźmi otwartymi na świat i nowe wyzwania, sprawnymi fizycznie i intelektualnie, podróżującymi i uczącymi się języków obcych, mającymi swoje zainteresowania i pasje i z powodzeniem je realizującymi. Środki z odpisu podatkowego przybliżają nas do realizacji tych założeń.

Na terenie Sochaczewa działa również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacja której głównym celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji najmłodszych.

Środki pochodzące z odpisu podatkowego to dla nas, a przede wszystkim dla dzieci którymi się opiekujemy, olbrzymia pomoc. Dzięki tym pieniądzom i wsparciu Urzędu Miasta w Sochaczewie, udaje nam się np. zorganizować co roku wyjazd wakacyjny dla naszych podopiecznych. Dla dzieci jest to wyjątkowe wydarzenie, na które niecierpliwie czekają. Trzeba pamiętać, że znaczna część z nich nie mogłaby liczyć w innych warunkach na takie atrakcje. W 2020 roku wyjazd z oczywistych względów się nie odbył, ale pieniądze z 1% odłożyliśmy na konto i czekają, by przeznaczyć je na ten cel. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż tegoroczny wyjazd będzie przez to atrakcyjniejszy.

Każda z działających na terenie naszego miasta OPP stara się prowadzić możliwie szeroko zakrojone akcje promocyjne, by namówić do przekazania odpisu podatkowego właśnie na jej działalność. Ich członkowie poświęcają czas i często prywatne środki, by prowadzić akcje plakatowe i ulotkowe. Ogłaszają się w internecie. Wszystko to, by poprawić sytuację swoich podopiecznych.