Ponad pół miliona złotych podzielone pomiędzy NGO

0
22

67602

11 kwietnia burmistrz Piotr Osiecki spotkał się w ratuszu z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, które wystartowały w dwóch, rozstrzygniętych już, otwartych konkursach ofert. Na tym etapie między NGO samorząd podzielił ponad pół miliona złotych. Do rozdysponowania pozostało prawie drugie tyle. 

W marcu i kwietniu do podpisu przygotowano łącznie 28 umów zawieranych z 22 stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Z budżetu miasta otrzymają one wsparcie w wysokości 543 tys. zł, a warto zaznaczyć, że to dopiero początek, bo łącznie sięgnie ono 900 tys. zł. Kilka tygodni temu UM ogłosił dwa konkursy na realizację zadań miasta przez lokalne stowarzyszenia, kluby sportowe i UKS-y. Podzielono w nich środki na rozwój sportu, promocję zdrowego stylu życia, aktywizację seniorów i osób niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi z trudnych rodzin. Na te zadania z budżetu miasta wydzielono niemal 630 tys. zł. Do 30 marca NGO mogły też powalczyć o pieniądze z trzeciej transzy, czyli konkursu na działania związane z walką ze zjawiskiem narkomanii i alkoholizmu. Tu komisja zdecyduje o rozdzieleniu jeszcze 260 tys. zł.

11 kwietnia w UM spotkali się przede wszystkim reprezentanci środowiska sportowego, które jak pokazuje tabela, sięgnęło po 442,5 tys. z dzielonych w tej turze umów 543 tys. zł. 100,5 tys. trafiło do seniorów, świetlic środowiskowych, organizacji wspierających chorych, promujących kulturę i lokalne tradycje.

Jak podkreślał burmistrz Piotr Osiecki, samorząd nie raz udowodnił, że jest otwarty na współpracę z aktywnymi ludźmi działającymi w stowarzyszeniach, wspiera organizacje dotacjami, oferuje darmowe wejścia na hale sportowe i boiska, buduje nowe obiekty, funduje najlepszym zawodnikom stypendia sportowe, a raz w roku także nagrody finansowe. Gdyby zliczyć wszystkie źródła finansowania okazałoby się, że tylko na sport i rekreację miasto wydaje poprzez NGO 900 tys. zł rocznie.

Jak co roku, przed przyznaniem dotacji, komisja konkursowa powołana przez burmistrza najpierw dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków. Efektem pracy komisji było właśnie przyznanie kolejnych dotacji. Zaproszenie na poniedziałkowe spotkanie w ratuszu otrzymały następujące organizacje:
– Rugby Club Orkan Sochaczew – 160.000 zł
– KS „Bzura Chodaków” – 104.000 zł
– UKS „Orkan-Judo” – 47.000 zł
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 39.000 zł
– Klub Sportowy Oldboy „Orkan Sochaczew” – 28.000 zł
– UKS „Unia” Boryszew – 28.000 zł
– UKS „MOSIR BASKET” Sochaczew – 20.000 zł
– Sochaczewski Klub Motorowy „Szarak” – 15.500 zł
– UKS „Dwójka” Sochaczew – 15.000 zł
– Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” Parafii św. Wawrzyńca – 14.400 zł
– Uniwersytet Trzeciego Wieku – 13.000 zł
– UKS „Siódemka” Sochaczew – 13.000 zł
– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 13.000 zł
– Fundacja Polonia Militaris – 8.000 zł
– Chorągiew Mazowieckiego Związku Harcerstwa Polskiego – 6.500 zł
– Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 6.000 zł
– Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pływania „ORKA” – 5.000 zł
– Polski Związek Niewidomych – 2.500 zł
– Fundacja Pomocy Osobom z Chorobom Alzheimera – 2.000 zł
– Stowarzyszenie Sympatyków Abstraktu – 1.600 zł
– UKS Taekwon-Do i Karate Goju-Ryu – 1.000 zł
– Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500 zł

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

„Ziemia Sochaczewska”