POPPS przyzna dotacje

0
30

Dzialaj_Lokalnie_logo małe

 

 

 

Kilka dni temu Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zostało przyjęte do grona operatorów ogólnopolskiego programu „Działaj Lokalnie”. Oznacza to, że POPPS jest pierwszą organizacją pozarządową z powiatu sochaczewskiego, która ogłosi własny konkurs dotacyjny.

Program „Działaj Lokalnie” (DL) to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany w całym kraju od 15 lat przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych (dotacyjnych), w ramach których wspierane finansowo i organizacyjnie są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

W wyniku konkursu na nowych operatorów programu, ogłoszonym w czerwcu 2015 r., po spełnieniu szeregu wymagań oraz wizycie monitorującej przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w biurze organizacji, POPPS znalazło się w elitarnej grupie ponad 60 Ośrodków Działaj lokalnie w całej Polsce.

Działania programu DL skierowane są  przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do 20 tysięcy osób. W Związku z tym od 2016 r. w powiecie sochaczewskim programem DL zostanie objętych siedem gmin: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew (gmina wiejska) oraz Teresin. Organizacje i grupy nieformalne z wymienionych gmin będą mogły ubiegać się o środki na realizację swoich zadań związanych ze wspieraniem aktywności swoich społeczności  w ramach konkursu ogłoszonego przez lokalnego operatora programu, którym właśnie stało się Porozumienie.

Nowe wyzwanie dla POPPS jako operatora programu DL, zakłada na początek nowego roku ogrom pracy związanej z nabywaniem nowej wiedzy i umiejętności, aby w połowie roku ogłosić pierwszy konkurs grantowy dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Porozumienie zamierza na bieżąco informować o swoich postępach i przekazywać najistotniejsze informacje związane z programem DL w powiecie sochaczewskim. A więcej o samym programie na  http://www.dzialajlokalnie.pl/.

 

Dzialaj_Lokalnie_logo_rgb