Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Młodzieszyn

0
25

Gmina Młodzieszyn w październiku br. przeprowadza prace remontowe dróg gminnych przy pomocy równiarki i walca drogowego. Prace polegają na przeprofilowaniu, zagęszczeniu oraz miejscowym uzupełnieniom ubytków destruktem, tłuczniem lub pospółką.

Stan niektórych dróg gruntowych pogorszył się ze względu na warunki pogodowe – występujące liczne opady deszczu w ostatnim czasie oraz poruszanie się po drogach ciężkiego sprzętu, co skutkuje powstawaniem kolein, ubytków i nierówności.

W pierwszej kolejności prace naprawcze są realizowane w miejscowości Helenka i Bieliny.

.