Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

0
45

W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie 16 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane w związku z wystąpieniem na terenie kraju kolejnego przypadku choroby ASF – Afrykański Pomór Świń i Dzików.

Posiedzenie prowadzone było przez Lesława Siergieja, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa. Główny temat posiedzenia został przedstawiony przez Annę Świętochowską-Biniendę, Powiatowego Lekarza Weterynarii. Przedyskutowano zagadnienie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie zagrożeń w odniesieniu do ASF. Zapoznano się z wybranymi punktami z ustawy o ochronie zwierząt. Podczas spotkania omówiono także możliwości logistyczne i sprzętowe w przypadku konieczności ewakuacji ludności ze stref objętych zagrożeniem w razie ewentualnego rozszczelnienia składowanych odpadów i uwolnienia niebezpiecznych substancji do atmosfery.

W naradzie uczestniczyli m.in. starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, przedstawicie sochaczewskiej policji, straży pożarnej, sanepidu, reprezentanci samorządów powiatu sochaczewskiego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg, pracownicy wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska starostwa powiatowego w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.