Posiłek w szkole i domu – konsultacje

0
59

W ratuszu trwają prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Sochaczew na lata 2019-2023. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie.

Uruchomiono właśnie proces legislacyjny w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”. Więcej informacji na ten temat znaleźć będzie można na portalu sochaczew.pl w zakładce „Mieszkaniec”/NGO/konsultacje społeczne.