Posłużą na lekcjach

0
24

Sochaczewski wniosek o przyznanie grantu w konkursie „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” przeszedł pozytywnie weryfikację. Na konto ratusza wpłynęło ponad 103 tys. zł które zrefunduje miastu wcześniejszy zakup 42 laptopów dla uczniów.

W ostatnim roku szkolnym, w trakcie zdalnego nauczania, z tych komputerów korzystały dzieci i młodzież uczęszczający do sześciu szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Tym, którzy z różnych względów nie mieli możliwości kształcenia zdalnego z wykorzystaniem prywatnego sprzętu, wypożyczano laptopy, na których wykonywać mogli zadania, przygotowywać prezentację oraz utrzymywać kontakt z nauczycielem. Sprzęt ten opatrzony jest specjalnymi naklejkami i pozostanie własnością placówek edukacyjnych. Po zakończeniu roku szkolnego laptopy wróciły do szkół.

Projekt Grantowy realizowany był współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.